Проект "Нова Мова"

       Граматика і її функції      

Словотвір:

- Значущі частини слова

- Морфологічні способи творення слів

- Інші способи творення слів

- Написання складних слів

- Написання складноскорочених слів і графічних скорочень

- Історичні зміни в морфемному складі слова

Частини слова:

- Поділ слів на частини мови

- Граматичні значення

- Способи вираження граматичних значень

Іменник:

Загальні відомості:

- Розряди іменників за значенням

- Словотвір іменників

- Рід іменників

- Число іменників

- Відмінки іменників

Поділ іменників на відміни:

- Поділ іменників на частини

- Поділ іменників на I і II відмін на групи

- Вживання голосних у закінченнях іменників різних груп

Відмінювання іменників:

- Відмінювання іменників I  відміни

- Відмінювання іменників II  відміни чоловічого роду

- Відмінювання іменників II  відміни середнього роду

- Відмінювання іменників III   відміни

- Відмінювання іменників IU відміни

- Відмінювання множинних іменників

- Написання і відмінювання власних особових назв

Прикметник:

- Розряди прикметників за значенням

- Ступені порівняння якісних прикметників і творення їх

- Творення деяких відносних прикметників

- Творення прикметників від географічних назв

- Творення і вживання присвійних прикметників

- Повні і короткі прикметники

- Відмінювання прикметників

- Написання не з прикметниками

ЧИСЛІВНИК

- Загальні відомості

- Написання числівників і відчислівникових слів

- Відмінювання числівників

- Зв'язок числівників з іменниками

ЗАЙМЕННИК

- Займенник і його значення

- Розряди займенників за значенням

- Відмінювання займенників

ДІЄСЛОВО

Загальні відомості

- Дієслово і його основні форми

- Види дієслова

- Перехідні і неперехідні дієслова

- Стан дієслова. Зворотні дієслова

- Дві основи дієслова

- Неозначена форма дієслова

Способи форми дієслова

- Способи дієслів

- Особа, рід і число.  Безособові дієслова

- Дійсний спосіб. Часи дієслова

- Творення форм минулого і давноминулого часу

- Змінювання дієслів у теперішньому і простому майбутньому часах

- Визначення дієвідміни дієслова

- Зміни звуків в особових формах дієслів

- Творення складної і складеної форм майбутнього часу

- Творення форм наказового способу

Дієприкметник і безособова форма на -но, -то

- Дієприкметник як форма дієслова

- Творення і правопис дієприкметників 

- Відмінювання і вживання дієприкметників

- Безособова форма на -но, -то

Дієприслівник

- Дієприслівник як форма дієслова

- Творення і вживання дієприслівників

- Особливості написання не з різними  формами дієслова

Прислівник

- Розряди прислівників за значенням і походженням

- Прислівники, похідні від прикметників

- Прислівники, похідні від іменників

- Особливості вживання деяких прийменників

- Прислівники, похідні від числівників

- Прислівники, похідні від займенників, дієслів і прислівників

- Складні і складені прислівники

- Написання не з прислівниками

- Наголос у прислівниках

Прийменник

- Значення і склад прийменників

- Особливості вживання деяких прийменників

- Синоніміка прийменників

- Написання прийменників

Сполучник

- Значення і склад сполучників

- Особливості вживання деяких сполучників

- Написання сполучників

Частка

- Значення і склад часток

- Написання часток

Вигук

- Значення вигуків

- Написання вигуків і особливості вживання їх

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271]

Нова Мова

Підручники та словники

Українська мова. Особливості практичного застосування - скачати підручник

Українськи приказки, прислів'я і таке інше - скачати збірку

Замки і фортеці України - ілюстрованний путівник - скачати

Фотоальбом Києва - скачати ілюстрований альбом

Фотоальбом "Печерськ - погляд крізь століття" - скачати

Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове - скачати оповідання

Кобзар Т.Г.Шевченко - скачати Кобзар (формат pdf)

Україномовні сайти

Тематика