Проект "Нова Мова"

Поділ іменників І і II відмін на групи

Іменники І та II відмін залежно від того, які голосні під час відмінювання з'являються в них безпосередньо після ос­нови, та від позначення їх на письмі, поділяються на три гру­пи: тверду, мішану і м'яку (іменники III та IV відмін на групи не поділяються).

Групу іменників (крім іменників чоловічого роду з кінце­вими -ар, -ир, -яр) визначають, орієнтуючись на характер кшцевого приголосного звука їхньої основи.

Іменники з основою на твердий нешиплячий належать до твердої групи: береза, дорога, Дніпро, шлях, віз, село, яблуко.

Іменники з основою на твердий шиплячий належать до мішаної групи: пожеж-а, пущ-а, тиш-а, алич-а, вуж, кущ, плющ, ключ, плече, прізвище.

Іменники з основою на будь-який м'який чи пом'якше­ний належать до м'якої групи: земля [земл'а], зоря [зор'а], армія [арм'ійа], сім'я [с'імйа], серпень, фахівець, трамвай, су­зір'я [суз'ірйа], насіння [насін'н'а], узвишшя Іузвиш'ш'а].

До м'якої групи належать також іменники середнього роду на -є з основою на нешиплячий: по-е, сонце, море, серце. У непрямих відмінках основа в них закінчується на м'який приголосний: поля Іпол'а], сонця [сонц'а], моря [мор'а], серця [серц'а].

Іменники II відміни чоловічого роду з кінцевим -ар, -ир можуть належати до твердої або м'якої групи.

Іменники з постійно наголошеними -ар, -ир належать до твердої групи: кулінар — кулінйра, санітар — санітйра, буксир — буксира, касир — касира.

Як виняток, до твердої групи належать також іменники комар, хабар, варвар, долар, панцир, пластир (хоч за характером наголошування вони мали б належати до м'якої групи).

Усі інші іменники з -ар, -ир належать до м'якої групи: токар, бібліотекар, лікар, Лдзар, козир; кобзар — кобзаря, вівчар — вівчаря, пустир — пустиря.

До м'якої групи, як виняток, належать також іменни­ки Ігор, якір, лобур, кучер (про волосся), єгер (без кінцевих -ар, -ир).

Іменники II відміни чоловічого роду з кінцевим -яр мо­жуть належати до мішаної або твердої групи.

Іменники на -яр із наголосом на закінченні в непрямих відмінках належать до мішаної групи: скляр — скляра, шко­ляр —школяра, бетоняр — бетоняра, сміттяр — сміттярй.

Усі інші іменники на -яр належать до твердої групи: стб-ляр — столяра, муляр — муляра, ювіляр — ювіляра, екземпляр — екземпляра.

Іменник маляр залежно від наголосу може належати до мішаної (маляр — маляра) або до твердої (маляр — маляра) групи.

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271]

Нова Мова

Підручники та словники

Українська мова. Особливості практичного застосування - скачати підручник

Українськи приказки, прислів'я і таке інше - скачати збірку

Замки і фортеці України - ілюстрованний путівник - скачати

Фотоальбом Києва - скачати ілюстрований альбом

Фотоальбом "Печерськ - погляд крізь століття" - скачати

Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове - скачати оповідання

Кобзар Т.Г.Шевченко - скачати Кобзар (формат pdf)

Україномовні сайти

Тематика