Проект "Нова Мова"

Зміни звуків в особових формах дієслів

Під час змінювання дієслів у теперішньому й простому майбутньому часах (доконаного виду) деякі приголосні чергу­ються. Це відбувається відповідно до правил чергування при­голосних, тобто чергуються г — з — ж, к — ц — ч, х — с — ш; д — дж, зд — ждж, т — ч, ст — щ. При цьому спостерігаються такі закономірності.

У дієсловах 1 дієвідміни чергування приголосних відбу­вається в усіх особах: могти — можу, можеш, може, можемо, можете, можуть; тесати — тешу, тешеш, теше, тешемо, тешете, тешуть; гуркотати — гуркочу, гуркочеш, гуркоче, гур­кочемо, гуркочете, гуркочуть; пекти — печу, печеш, пече, пече­мо, печете, печуть.

У дієсловах II дієвідміни чергування приголосних відбу­вається тільки в 1-й особі однини: водити — воджу, водиш, водить, водимо, водите, водять; їздити — їжджу, їздиш, їздить, їздимо, їздите, їздять; чистити — чищу, чистиш, чис­тить, чистимо, чистите, чистять; гуркотіти — гуркочу, гур­котиш, гуркотить, гуркотимо, гуркотите, гуркотять.

У дієслові бігти чергування г — ж відбувається в усіх осо­бах: біжу, біжиш, біжить, біжимо, біжите, біжать.

У дієсловах II дієвідміни, основа яких закінчується на губ­ний звук, у 1-й особі однини і 3-й особі множини перед закінченням з'являється м'який л': ловити — ловлю, ловиш, ловить, ловимо, ловите, ловлять; ломити — ломлю... ломлять;

робити — роблю... роблять; кропити — кроплю... кроплять; гра­фити — графлю... графлять.

Якщо звук л з'являється в дієсловах І дієвідміни, то він зберігається в усіх особах: сипати — сиплю, сиплеш, сипле, сиплемо, сиплете, сиплють.

Крім того, основи дієслів I дієвідміни порівняно з основа- ми інфінітива (неозначеної форми) зазнають таких змін:

а) суфікс -ува- змінюється на -уй-: будувати — будуй-у (-еш, -уть), працювати — працюй-у (-еш, -уть); а також
у слові кувати — куй-у {-еш, -уть);

б)  у дієсловах із суфіксами -а-, -і-, які не випадають, перед закінченням з'являється звук й: бувати — бувай-у
(-еш, -уть), бажати — бажай-у (-еш, -уть), радіти —радій-у (-еш, -уть); у дієсловах давати, ставати суфікс
-ва- замінюється на -й: дай-у (-еш, -уть), стай-у (-еш, -уть); а також можливі два варіанти: плескати — плешу
(-еш, -уть) і плескаю; стругати — стружу (-еш, -уть) і стругаю;

в)  у дієсловах, основа яких закінчується кореневим и, перед закінченням з'являється й: мити — мий-у (-еш,
-уть), шити — ший-у (-еш, -уть), вити (видавати звуки) — вий-у (-еш, -уть); у кількох дієсловах корене­
вий и змінюється на й: бити — бй-у (-еш, -уть, на письмі: б'ю, б'єш і т. д.), пити — пй-у (-еш, -уть),
вити (сплітати, скручувати) — вй-у (-еш, -уть), лити — л'л'-у (-еш, -уть);

г)  у кількох дієсловах в основі з'являється або зникає звук є: брати — беру, прати — перу, стерти — зітру, підперти — підіпру;

г) змінюються основи в дієсловах гнати — жену, слати (посилати) — шлю, слати (стелити) — стелю, молоти — мелю, сісти — сяду, іти — іду, їхати — їду, жити — живу, дути — дму (і дую), зняти — зніму, взяти — візьму, жати — жму (тисну) і жну (зрізую стебла), м 'я-ти — мну, тяти — тну, почати — почну, клясти — кляну (рідко клену), прип'яти (також прип'ясти, припнути) — припну, стати — стану, зів 'яти (і зів 'янути) — зів 'яну; змінюються основи й у дієсловах на -сти, у яких звук с походить від д або т: вести — веду, цвісти — цвіту.

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271]

Нова Мова

Підручники та словники

Українська мова. Особливості практичного застосування - скачати підручник

Українськи приказки, прислів'я і таке інше - скачати збірку

Замки і фортеці України - ілюстрованний путівник - скачати

Фотоальбом Києва - скачати ілюстрований альбом

Фотоальбом "Печерськ - погляд крізь століття" - скачати

Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове - скачати оповідання

Кобзар Т.Г.Шевченко - скачати Кобзар (формат pdf)

Україномовні сайти

Тематика