Проект "Нова Мова"

Особливості вживання деяких прийменників

Прийменник по в літературній мові вживається досить рідко.

Із знахідним відмінком він найчастіше вказує на мету або межу дії: піти по воду, загруз по кісточки, пальто по коліна, по цей день.

Із місцевим відмінком прийменник по переважно виражає:

а) місце або час дії: пливти по Дніпру, їхати по дорозі (кра-ще: дорогою), ходити по лікарях, не спати по ночах (краще: ночами), заняття по середах (краще: в середи);

б) відношення до іншого предмета: різьба по дереву, нам по управлінню, черговий по школі, брат по духу;

в) спосіб дії: чинити по правді, обслуговувати по черзі, чи\ тати по складах.

Часом прийменник по вживають недоречно, наприклад: «Я] прийшов по справі» — треба: Я прийшов у справі; «відправити по пошті» — треба: відправити поштою; «по закону» — треба: згідно з законом, відповідно до закону, за законом, «по імені» — треба: на ім 'я; «по хворобі» — треба: через хворобу; «заходи по поліпшенню» — треба: заходи щодо поліпшення; «комісія по складанню» — треба: комісія для складання; «по поводу чого» — треба: з приводу чого.

Іноді прийменник по неправильно вживають із давальним відмінком: «зв'язати по рукам і ногам», «видно по очам» — треба тільки з місцевим відмінком: зв 'язати по руках і ногах, видно по очах і т. д.

Прийменник з (із, зі, зо) передає дуже широке коло зна­чень. Наведемо лише деякі з них.

З родовим відмінком він, крім іншого, вказує:

а) на підставу якоїсь дії чи стану: з моєї вини, з власної волі, з дозволу, з примусу;

б) на ознаку за галуззю: посібник з менеджменту, фахівець з біології, змагання з бігу.

Із знахідним відмінком — виражає приблизну кількість чогось: осіб з двадцять, днів з десять, кілограмів зо три.

Прийменник за, крім багатьох інших, має такі значення.

З родовим відмінком він може вказувати на час або умову: за життя, за часів Богдана Хмельницького, за всякої погоди, за такої умови.

Із знахідним відмінком прийменник за вказує, крім іншо­го, на призначення особи чи речі: бути за начальника, правити за молоток.

Іноді цей прийменник помилково вживають із знахідним відмінком після дієслів думати, говорити, турбуватися і по­дібних: «думати за навчання», «говорити за справи». Треба тільки: думати про навчання, говорити про справи, турбувати­ся про людей, піклуватися про батьків.

З орудним відмінком прийменник за, попри інше:

а)  вказує на те, згідно з чим відбувається дія: за вашою згодою, за власним вибором, за всіма правилами, за моїми
відомостями, за останньою модою, за прикладом, працювати за спеціальністю;

б) позначає напрямок руху: за течією, за вітром. Прийменник на із знахідним відмінком може означати:

а) час дії: на кінець року, на ранок, на цю пору, стільки грошей на місяць;

б) мету, призначення чогось: на знак дружби, йому на втіху, одяг на свято, на честь, на захист, на пам ять, на адресу;

в) те, згідно з чим відбувається дія: на запрошення, на вимогу, на замовлення, на заклик, на мою думку.

Прийменник на із знахідним відмінком вживається також після слів перетворюватися, хворіти, хворий, багатий: вода пе­ретворюється на пару, хворіти (хворий) на грип, багатий на корисні копалини.

Часом неправильно кажуть: «розмовляти на українській мові». Треба тільки: розмовляти, писати, читати українською мовою.

Прийменник через із знахідним відмінком, крім іншого, вказує на причину: через необережність, через непорозуміння, через брак часу (або: за браком часу).

Іноді помилково кажуть: «відпустка по хворобі», «аварія із-за халатності». Треба тільки: відпустка через хворобу, аварія через недбальство.

Прийменник до з родовим відмінком може вказувати:

а) на напрямок руху: іти до школи, поїхати до Львов вступати до інституту,

б)  на предмет зацікавлення: ласий до меду, швидкий до боти, беручкий до науки, привітатися до знайомого.

їноді сплутують значення прийменників біля та близько

Прийменник біля з родовим відмінком позначає місце:
Дніпра, біля будинків, біля станції метро. На місце можуть вказувати ще прийменники близько та коло: близько Києва, коло хати.     

Але для позначення приблизної кількості  вживаються тіль­ки прийменники близько та коло: близько (коло) десятої години, близько (коло) тридцяти днів, близько одного кілометра. А Вислови на зразок «біля п'ятої години», «біля двох кілограмів»  не відповідають літературній нормі.

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271]

Нова Мова

Підручники та словники

Українська мова. Особливості практичного застосування - скачати підручник

Українськи приказки, прислів'я і таке інше - скачати збірку

Замки і фортеці України - ілюстрованний путівник - скачати

Фотоальбом Києва - скачати ілюстрований альбом

Фотоальбом "Печерськ - погляд крізь століття" - скачати

Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове - скачати оповідання

Кобзар Т.Г.Шевченко - скачати Кобзар (формат pdf)

Україномовні сайти

Тематика