Проект "Нова Мова"

Синтаксис і пунктуація  

- Синтаксис, його функції

- Пунктуація: роль і значення

Синтаксична словоформа:

- Поняття про словоформи

- Відмінкові синтаксичні словоформи іменників

- Прийменникові синтаксичні словоформи іменників

- Синтаксичні словоформи дієслів

Словосполучення

- Загальне поняття про словосполучення

- Сурядні словосполучення

- Підрядні словосполучення

- Способи підрядного зв'язку в словосполученнях

- Побудова і вживання словосполучень

Речення:

- Речення, його основні ознаки

- Види речень і розділові знаки в кінці їх

- Складові частини речення

- Синтаксичний центр у реченні

Просте речення:

Головні члени речення

- Підмет

- Присудок

- Простий дієслівний присудок

- Складений дієслівний присудок

- Складений іменний присудок

- Складні присудки

Двоскладні і односкладні речення:

- Двоскладні речення

- Узгодження присудка з підметом

- Тире між групою підмета і групою присудка

- Односкладні речення 

- Односкладні особові речення

- Односкладні безособові речення

- Називні речення

- Слова-речення

Другорядні члени:

- Додаток

- Означення

- Прикладка

- Обставини

Оформлення простих речень:

- Порядок слів у реченні

- Повні і неповні речення

- Незакінчені речення

Ускладнене просте речення:

- Поняття про ускладнення

Однорідні члени речення:

- Поняття про однорідні члени речення

- Розділові знаки між однорідними членами речення

- Узагальнювальні слова і розділові знаки при них

- Особливості вживання однорідних членів

Відокремлені члени речення:

- Поняття про відокремлені члени речення

- Відокремлені уточнювальні члени речення

- Відокремлення додатків

- Відокремлення узгоджених означень

- Відокремлення неузгоджених означень

- Відокремлення прикладок

- Відокремлення обставин

Внесення:

- Поняття про внесення

- Звертання

- Вставні слова і речення

- Вставлені слова і речення

Складне речення:

Загальні відомості:

- Складне речення, його різновиди

- Особливості побудови складних речень

- Складносурядне речення

- Розділові знаки в складносурядному реченні

Складнопідрядні речення:

- Будова складнопідрядних речень

- Види підрядних речень

- Складнопідрядні речення з підрядними підметовими і додатковими

- Складнопідрядні речення з підрядними присудковими і означальними

Обставинні підрядні речення:

- Складнопідрядні речення підрядними способу дії, міри і ступеня

- Складнопідрядні речення з підрядними місця

- Складнопідрядні речення з підрядними часу

- Складнопідрядні речення з підрядними умови

- Складнопідрядні речення з підрядними допустовими

- Складнопідрядні речення з підрядними причини

- Складнопідрядні речення з підрядними мети

- Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими і приєднувальними

- Порівняльний зворот

- Складнопідрядні речення з кількома підрядними

- Розділові знаки в складнопідрядному реченні

Інші складні речення:

- Складне безсполучникове речення

- Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні

- Складні синтаксичні конструкції

- Період

Чуже мовлення:

- Поняття про пряму мову й слова автора

- Розділові знаки при прямій мові і словах автора

- Заміна прямої мови непрямою

- Інші способи передавання чужого мовлення

- Цитати

Синтаксична єдність і абзац:

- Синтаксична єдність і її будова

- Засоби зв'язку між частинами синтаксичної єдності

- Абзац

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271]

Нова Мова

Підручники та словники

Українська мова. Особливості практичного застосування - скачати підручник

Українськи приказки, прислів'я і таке інше - скачати збірку

Замки і фортеці України - ілюстрованний путівник - скачати

Фотоальбом Києва - скачати ілюстрований альбом

Фотоальбом "Печерськ - погляд крізь століття" - скачати

Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове - скачати оповідання

Кобзар Т.Г.Шевченко - скачати Кобзар (формат pdf)

Україномовні сайти

Тематика