Проект "Нова Мова"

Випадання приголосних

Іноді при творенні або змінюванні слів виникає важ­кий для вимови збіг приголосних: підряд ідуть приголосні близького або подібного творення. Тоді, як правило, один з них випадає. Однак на письмі ця зміна позначається не завжди.

У вимові й на письмі в групах зубних приголосних стя і стл («стіна» і «стіл») середній т випадає: перстень — персня, область — обласний, якість — якісний, кількість — кількісний, росте — рослина, мастити — масло, щастя —щасливий.

Але т зберігається:         

а) у вимові й написанні слів кістлявий, пестливий, хвас­тливий, зап 'ястний, хворостняк (без звука т спотворилося б значення цих слів

б) у прикметниках, утворених від іншомовних слів на ст:
контраст — контрастний, баласт — баластний, компост — компостний, форпост — форпостний;

в)  у числівниках шістнадцять, шістдесят, шістсот, у яких пишеться т, хоч і не вимовляється.  

У вимові й на письмі в групах приголосних скн, зкн і шчк середні к і ч випадають: тиск — тиснути, блиск — блиснути, брязк — брязнути, бризки — бризнути, горщок — горшка, дощок — дошка, зморщок — зморшка. Але к вимов­ляється і пишеться в словах випускний, пропускний, рискну­ти, вискнути (від виск), тоскно, скніти, скнара, брезкнути, пискнути (і писнути).

Також випадають приголосні у вимові й на письмі в таких словах:

тижня, тижневий — від тиждень;

проїзний, виїзний, заїзний, під'їзний, переїзний, наїзник і под. — із коренем -їзд-, а також у словах празник, празни-ковий, празникувати і под.;

серце — при формі сердець; скатерка - від скатерть

ЧЄНЦЯ — РОДОВИЙ ВІДМІНОК ВІД Чернець.

У вимові звук т випадає, але на письмі позначається:

а) у групах приголосних стськ, нтськ, нтств (в іменниках та прикметниках, утворених від іншомовних слів на -ст, -нт): турист — туристський [турис'кий], центрист — центристський, модерніст —модерністський, реформіст — реформістський, студент — студентський [студен'с'кий], гігант — гігантський, кореспондент — кореспондентський, агент — агентство, дилетант — дилетантство; але: місто — міський;

б) у групах приголосних стц, стч: невістка — невістці [неив'іс'ц'і]— невістчин [неив'ішчин], артистка — артистці, пустка — у пустці, хустка — у хустці.

У кількох словах у звукосполученнях дн, дл випав звук д: холод — холонути, погляд — поглянути, кидати — кинути, ве­дуть — вели, гудуть — гули.

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271]

Нова Мова

Підручники та словники

Українська мова. Особливості практичного застосування - скачати підручник

Українськи приказки, прислів'я і таке інше - скачати збірку

Замки і фортеці України - ілюстрованний путівник - скачати

Фотоальбом Києва - скачати ілюстрований альбом

Фотоальбом "Печерськ - погляд крізь століття" - скачати

Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове - скачати оповідання

Кобзар Т.Г.Шевченко - скачати Кобзар (формат pdf)

Україномовні сайти

Тематика