Проект "Нова Мова"

Вживання слів відповідно до їхнього значення

Слово в мові має вживатися в його загальноприйнятому лексичному значенні. Відхилення від його значення може при­звести до непорозуміння, а то й до неправильного тлумачення сказаного.

Найчастіше трапляються сплутування значення таких слів:

адрес — письмове вітання кого-небудь із видатною подією в його житті (вітальний адрес, вручити адрес); адреса — місце перебування (на мою адресу, помилитися адресою);

вирішити — прийняти рішення; бути вирішальним (вирі­шили страйкувати, іноді хвилина вирішує все); розв'язати — реалізувати, знайти відповідь на поставлену умову (розв 'я-зати проблему, питання, задачу);

виручка — допомога (прийти на виручку, виручка в скрутну хвилину); виторг — гроші, одержані від продажу чого-не­будь (рахувати виторг);

відношення — причетність до чого-небудь; зв'язок із ки­мось, чимось; взаємозв'язок між предметами (процентне відношення); ставлення — характер поводження з ким-не-будь, чим-небудь (ставлення до людей, ставлення до праці);

вірно — надійно; щиро {любити вірно, вірно служити); пра­вильно — відповідно до правил; істинно; безпомилково {правильно міркувати, правильно розв 'язати задачу);

дякуючи — висловлюючи вдячність {дякуючи за підтрим­ку); завдяки — внаслідок; за сприяння {завдяки збігові об­ставин, завдяки наполегливості);

заказувати — забороняти; не дозволяти; рішуче радити не робити чого-небудь {заказано рубати дерева, заказати по­лювання); замовляти — доручати кому-небудь виготовити, підготувати або доправити шо-небудь; казати магічні слова {замовити костюм, замовити рану, замовити слово);

любий — дорогий; близький серцю {люба матусю, любий друже); будь-який — байдуже який; який завгодно {будь-яка людина, будь-який предмет);

на протязі — у різкому струмені повітря {не стій на про­тязі); протягом — за час {протягом години, протягом року);

не дивлячись — не бачачи {не дивлячись на дорогу, не дивля­чись у вічі); незважаючи — всупереч несприятливим умовам {незважаючи на ранній час, незважаючи на труднощі);

неділя — сьомий день тижня {неділя — день відпочинку); тиждень — сім днів {протягом тижня, сім п'ятниць на тиждень);

об'єм — величина чого-небудь, вимірювана в кубічних од*к ницях {об'єм конуса, об'єм і форма); обсяг — розмір; вели­чина чого-небудь {обсягробіт, обсяг знань);

обумовлювати — робити певні застереження в угоді, іншому документі {обумовити відповідальність за невиконання); зумовлювати — бути причиною; спричиняти {зумовити пожежу);

підписка — письмове зобов'язання або підтвердження чо­гось {підписка про невиїзд); передплата — попередня плата за шо-небудь {передплата на газети);

попереджати — наперед повідомляти кого-небудь про шось {попереджати про небезпеку, попереджати про відповідаль­ність);

запобігати — не допускати; заздалегідь відвертати що-небудь неприємне, небажане; догоджати кому-небудь {запобігати злочинам, запобігати перед начальством); рахувати — визначати кількість, суму чого-небудь; нази­вати числа в послідовному порядку {рахувати гроші, раху-

вати дні); вважати — мати думку; гадати (вважати за по­трібне, вважати справедливим);

розгрузити — зіпсувати ходьбою, їздою розмоклу від дошу дорогу або стежку (розгрузити болото);

розвантажити — знімати вантаж із машини; звільняти кого-небудь від над­мірного навантаження (розвантажити машину);

складати — розміщувати шо-небудь у певному порядку, в одному місці; збирати докупи що-небудь; монтувати (складати речі, складати руки, складати зброю, складати відозву, складати шану, складати велосипед); становити — являти собою; утворювати певну суму, кількість (ста­новити більшість, становити виняток, становити пев­ний відсоток);

являтися — з'являтися; виринати; виникати; привиджуватися (являтися уві сні); бути — виступає в ролі зв'язки в складеному присудку; існувати (бути здоровим, бути героєм  бути в театрі).

[...]
Початок
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271]

Нова Мова

Підручники та словники

Українська мова. Особливості практичного застосування - скачати підручник

Українськи приказки, прислів'я і таке інше - скачати збірку

Замки і фортеці України - ілюстрованний путівник - скачати

Фотоальбом Києва - скачати ілюстрований альбом

Фотоальбом "Печерськ - погляд крізь століття" - скачати

Оповідання про Славне Військо Запорозьке Низове - скачати оповідання

Кобзар Т.Г.Шевченко - скачати Кобзар (формат pdf)

Україномовні сайти

Тематика